Mājas lapas saturs ir Strenču novada domes īpašums.
Materiālu izmantošana iespējama ar atsauci un pilnā apjomā nevis fragmentāri.
Strenču novada pašvaldība

ENG | LV |


Svētku pasākumi lasīt šeit 

 
 

Strenču novada vidusskola

STRENČU NOVADA VIDUSSKOLA

Rīgas iela 13, Strenči, Strenču novads, LV 4730

Direktore Dace Gaigala, tālrunis: 64715635, e-pasts: dace.gaigala@strencunovads.lv

Tālruņi:

64715634 - Dežurants

64715636 - Lietvede Dace Janīte, e-pasts: dace.janite@strencunovads.lv

64715637- Direktora vietniece Laila Pāvuliņa

e-pasts:  vidusskola@strencunovads.lv

 

FAKTI PAR IZGLĪTĪBAS VĒSTURI STRENČOS

 • 1909. gadā ar ugunsdzēsēju biedrības materiālo palīdzību tiek atvērta Strenču miesta elementārskola, tajā ir četras klases, mācības notiek latviešu valodā.
 • 1909. gadā atklāj Strenču miesta proģimnāziju.
 • 1913. gadā ar Pētera Abula atbalstu tiek atvērta Strenču miesta Ministrijas skola.
 • 1992. gadā nodeg Strenču pamatskolas ēka.
 • 1997. gadā skolēni uzsāk mācības jaunajā Strenču vidusskolā.
 • 1997. gadā atklāj skolas sporta kompleksu.
 • 1998. gadā atklāj skolas centrālo korpusu.
 • 1999. gadā Strenču skolai piešķirts vidusskolas statuss.
 • 2000. gadā atklāj skolas internātu un trenažieru zāli.
 • 2009. gadā Strenču vidusskolu reorganizē par Strenču novada vidusskolu.

 

SEDAS FILIĀLE

Skolas laukums 2, Seda, Strenču novads, LV - 4728

Struktūrvienības vadītāja Svetlana Zaharova, e-pasts: svetlana.zaharova@strencunovads.lv

Tālruņi: 64715643; 64715644

 

 • Sedas skola dibināta 1954. gadā. Sākotnēji tā bijusi septiņgadīgā skola un atradusies namā tagadējā Tirgus ielā 3, blakus skolai atradies milzīgs augļu dārzs.
 • No 1954.- 1968.gadam darbojusies arī kā vakarskola.
 • Patreizējā skolas ēka uzcelta 1955. gadā, vēlāk tika piebūvētas telpas pamatskolas klasēm un sporta zāle ar kabinetiem.
 • Skola vienmēr lepojusies ar saviem sportistiem, cieņā visos laikos bijis futbols, hokejs, vieglatlētika, volejbols, basketbols, galda teniss, badmintons. Futbola un hokeja komandas, savulaik, bijušas labākās Latvijā un piedalījušās turnīros "Ādas bumba" un "Zelta ripa", ieguvušas arī čempionu titulus.
 • Skolēni visos laikos aktīvi piedalījušies mākslinieciskajā pašdarbībā - dziedājuši korī, dejojuši, spēlējuši teātri.
 • 1980. gadā ir atvērts skolas muzejs, kurā vecāko klašu skolēni vada ekskursijas.
 • 1999. gadā sākusi darboties "Mazpulku" organizācija, kurā darbojoties, skolēni ieguvuši iemaņas floristikā un veidojuši leļļu teātra izrādes, paši izgatavojot lelles un dekorācijas.
 • Skolas tradīcijas ir - Zinību diena, Skolotāju diena, Vecāko klašu skolēnu "iesvētīšana", Jaungada Popiela, Absolventu tikšanās, Pēdējā zvana diena, Izlaiduma balle.

 

PLĀŅU FILIĀLE

Skolas iela 4, Plāņu pagasts, Strenču novads, LV - 4727

Struktūrvienības vadītāja Guntra Dūle, e-pasts: guntra.dule@strencunovads.lv

Tālr.64715657

 

 

 

 

Plāņu pamatskola savu darbību sākusi 1991.gada 1.septembrī.

·        1991./1992.mācību gadā skolā darbojas 1. un 2.klase.

·        1992./1993. Mācību gadā darbojas četras klases. Darbu sāk krievu plūsma.

·        1994.gada 1.septembrī skolā ir jau 8 klases. Bērnudārzā atver otru grupu.

·        1995.gadā likvidē krievu plūsmu. Bērnudārzā svin pirmo izlaidumu.

·        1996.gada 8.jūnijā notiek pirmais Plāņu pamatskolas 9.klases izlaidums.

·        2009.gadā pēc reorganizācijas skola kļūst par Strenču novada vidusskolas Plāņu filiāli.

·        Skolas tradīcijas:

 •  Zinību diena 
 •  Gadskārtu ieražu svētku atzīmēšana
 •  Skolotāju diena
 •  Dzejas dienas
 •  Rudens un pavasara ekskursija un pārgājieni
 •  Lāčplēša diena
 •  Latvijas dzimšanas dienas svinības
 •  Ziemassvētki
 •  Vecmāmiņu pēcpusdiena
 •  Ābecīšu svētki 1.klasei
 •  Popiela, Helovīni, Valentīndiena
 •  1.aprīlis – Joku diena
 •  Mātes diena
 •  Pēdējā zvana diena
 •  Izlaidumi